PRIMEX PLASTICS Ltd., världsledande tillverkare av plastskivor i HDPE och PP

Primex Plastics Ltd. startades upp 1998 söder om Newcastle, England. Moderbolaget i USA, Primex Plastics Coorperation, hade länge letat efter en lämplig etableringsort för en framtida etablering i Europa. I USA har Primex redan över 120 extruderlinjer och är en av de största i världen inom polyolefinskivor. 

Den största kundkretsen finns inom vakuumformningsindustustrin som i sin tur arbetar inom underleverantörer inom främst automotive, livsmedel, fritid, sanitet, handikapphjälpmedel, industriemballage och kemisk industri. 

Flexibilitet, recycling och kundanpassning är ledord. Dagens produktportfölj utökas ständigt med nya marknadsanpassade lösningar, ofta med inslag av koextrudering och specialkompounder. 

PRIMEX ser vakuumformare som den främsta målgruppen och inom detta område besitter man stor kompetens.

http://www.primexplasticslimited.com

MAPLAST AB Järnvägsgatan 1 59634 SKÄNNINGE
Niklas Magnusson 070-309 84 70, niklas@maplast.se   |     Kate Willenhed 076-000 08 06, kate@maplast.se

Copyright © MAPlast AB   |   » Om cookies  |  » Sitemap