Vår ambition är att vara din bästa leverantör och samarbetspartner

På Arla Plast Plast AB har vi vidareutvecklat och förfinat tekniken av mono- och co-extruderade skivor sedan slutet av 60-talet. Här finns yrkeskunskapen, de maskinella resurserna, känslan för kvalitet och ambitionen att alltid göra ett professionellt jobb. Vår långa erfarenhet borgar för att du får en produkt som håller vad den lovar, vare sig du arbetar med klara skivor ur vårt standardsortiment eller med färgade skräddarsydda skivor för t ex vakuumformning. 

God produktkvalitet är grundförutsättningen för att bli en god leverantör, men det räcker inte. I samarbetet med våra kunder har vi lärt oss vad hög flexibilitet, leveranssäkerhet och god service betyder för att skapa förtroende och bygga upp långsiktiga relationer. Majoriteten av våra kunder är mindre företag med stränga leveransåtaganden på en marknad med hård konkurrens. De är i sin tur beroende av underleverantörer som det går att lita på i alla lägen. Eftersom vi själva hör till de mindre företagen talar vi samma språk som våra kunder. Vi kan plasttekniken, vi har tid att lyssna och en genuin vilja att hjälpa till, för att få fram de bästa materialen och de mest kostnadseffektiva lösningarna. På så sätt kan vi tillsammans nå framgång i våra åtaganden. 

Idag är Arla Plast AB en av Europas ledande leverantörer av extruderade skivor. 

Men vi slår oss inte till ro med det. Vi arbetar kontinuerligt vidare med nya material, nya kvalitetskrav och nya satsningar på miljöanpassning. Allt för att bli och förbli din bästa samarbetspartner.

Vi tillverkar extruderade skivor med rätt teknik, grundlig kunskap och pionjäranda

Att vara föregångare i sin bransch är inte det enklaste. Men för oss är det en utmaning i vår strävan att ligga steget före. I samarbete med våra maskintillverkare har vi byggt upp en mycket modern maskinpark med co-extrudering som specialitet. Samtliga maskiner hanterar material med upp till tre skikt och flera maskiner upp till fem skikt. Det ger dig suveräna möjligheter att specificera materialkombinationer med avseende på mekaniska egenskaper och kemiska egenskaper, ytfinish, färg- och miljökrav. 

Materialåtervinning är ännu ett av våra pionjärområden. Redan för 20 år sedan startade vi arbetet med återvinning av skivmaterial från våra kunder. Tillsammans med co-extrudering ger det särskilt kostnadseffektiva lösningar, där t ex en kärna av återanvänt material fö rses med tunna ytskikt av nytt material. Genom egen experimentverksamhet arbetar vi aktivt för att finna förädlingsmetoder och nya tillämpnings-områden för återvunnet material. Ofta har våra kunder önskemål om material med speciella egenskaper för sina tillämpningar. I kundprojekten tar vi gemensamt fram kravspecifikationer, väljer de lämpligaste råmaterialen och anpassar tillverkningsprocessen. I vårt materiallaboratorium har vi breda tekniska resurser för att verifiera egenskaperna och prova materialets funktion i praktiskt bruk. I all utveckling arbetar vi med mycket höga kvalitetskrav. Som ett viktigt led i vårt övergripande kvalitets-arbete inom produktion, distribution och service är vi certifierade enligt ISO 9001

Med både standardmaterial och skräddarsydda produkter tillgodoser vi alla dina behov

Standardprodukter  

Våra standardprodukter domineras av klara polykarbonat- och PETG-skivor. Skivor finns även i rökfärgat och opalvitt utförande. I sortimentet finner du ett brett utbud av mycket högklassiga produkter, tillverkade av bästa tänkbara råmaterial och med unika kombinationer av egenskaper som ger t ex hög slagstyrka, god formbarhet, låg vikt och lång livslängd. För långvarigt utomhusbruk rekommenderas våra co-extruderade skivor med UV-skyddande ytskikt. Standardsortimentet finns tillgängligt i vårt lager för direkt leverans. 

http://www.arlaplast.com

Kundspecifika produkter  

De kundspecifika produkterna är nästan uteslutande färgade skivor med ett stort urval av material, färger och ytmönster. Tack vare flexibla produktionslösningar med korta omställningstider kan vi erbjuda dessa produkter med snabb service och korta leveranstider. Den vanligaste tillämpningen är vakuumformning. Här arbetar vi huvudsakligen med färgade material som polykarbonat, ABS och styren, men i princip har du full valfrihet när det gäller råmaterial. Ytmönster ger materialet karaktär och skyddar mot nötning. Du kan välja mellan flera standardmönster eller beställa specialmönster

MAPLAST AB Järnvägsgatan 1 59634 SKÄNNINGE
Niklas Magnusson 070-309 84 70, niklas@maplast.se   |     Kate Willenhed 076-000 08 06, kate@maplast.se

Copyright © MAPlast AB   |   » Om cookies  |  » Sitemap