Helt nya EIDOS (lev. fr.o.m. hösten 2021)

Vakuumformning, helautomatisk

Cms helt nya unikt flexibla, effektiva och användarvänliga modellserie för vakuumformning

Nya EIDOS - den nya referensen inom maskiner vakuumformning!
Stil och prestanda helt i en klass för sig. 

* Nya EIDOS innehåller förfinade mekaniska lösningar för att garantera högsta absoluta prestanda samt innovativ programvara för maximal applikationsbredd med mycket god användarvänlighet för operatören

* Nytt HMI "ThermoActive" programvara unikt utformad för vakuumformning - visualiserar hela processen och underlättar operatörens förståelse samt även maskinens och jobbets status. Tidslinjen och den exklusiva displayen gör produktionsövervakning och processkontroll omedelbar och lätt att tolka.

* Ram- och överstämpelrörelse med 4 borstlösa motorer kopplade elektriskt (via gantry) Rörelserna sker via fasta tandade kolumner, vilket eliminerar rörliga mekaniska delar som sticker ut från maskinens yttre dimensioner

* Helt nytt rörligt luftkylsystem med unika rörliga munstycken installerade på överstämpeln - ger kortare kyltider samt högre kvalitet på produkterna. 

* Snabb formatändring tack vare helautomatisk fönsterplatta och ram. Fönsterplattan är utrustad med borstlösa rörelser som hanteras av PC och med hastighet och mått som kan förinställas. Den patenterade rörelsen sker via två elektroniskt kopplade servomotorer (portal), vilket garanterar snabb och exakt positionering av formen. 

* EIDOS finns både i single station och med automatiskt lastnings- / lossningssystem i olika konfigurationer.

* Thermo Prophet – unik adaptiv styrning av värmelementen ger högre kvalitet och mindre krav på operatörer

Tack vare CMS ThermoActive är parametersättningen av processen mycket enkel. Ett styrt system gör sannolikheten för fel nästan noll, eftersom systemet markerar fel och inkonsekvenser. Den visuella representationen av produktionscykeln ger programvaran klarhet och omedelbarhet med mycket kortare inlärningstider. Med CMS ThermoProphet är det möjligt att garantera maximal värmestabilitet även i närvaro av variabler utanför processfönstren. Den högsta kvaliteten från den första producerade biten!

Snabba verktygsbyten. Mycket snabba verktygsbyten tack vare det utdragbara formbordet med vagn utrustad med pneumatisk lyftare. Med en andra verktygsvagn kan formens installationstid reduceras med upp till 75%. På detta sätt representerar EIDOS den optimala lösningen även för produktion i mindre serier

Det helt nya luftkylsystemet med svängningsfunktion minskar kyltiden med upp till 30%. Munstyckenas avstånd från formad detalj och svängningens amplitud kan programmeras och lagras i programvaran. Värmesystemet med svängningsfunktion garanterar maximal effektivitet nära fönsterplattan. Det är möjligt att kontinuerligt styra effekten för att optimalt anpassa uppvärmningscykeln för plattans tjocklek för att uppnå högsta kvalitet med minimala uppvärmningstider

Hastighet och precision. De raffinerade mekaniska lösningarna möjliggör snabba rörelser tillsammans med en aldrig tidigare skådad strukturell styvhet. Inriktningen av den nya ramen möjliggör en optimal fasthållning av skivan tack vare de 4 elmotorerna. Den nya överstämpeln tillåter dubbelt så stort tryck som tidigare och en 150% högre mekanisk stabilitet. Den totala frånvaron av rörliga växellådsdelar garanterar också en minskning av den totala maskinhöjden upp till 25% samtidigt som den garanterar fullständig hantering av maximal formhöjd med eller utan automatisk skivladdare både med positiva och negativa formar.

Förfrågan - Kontakta oss
MAPLAST AB Besöksadress: Stora Torget 3, LINKÖPING. Postadress: Järnvägsgatan 1 59634 SKÄNNINGE
Niklas Magnusson 070-309 84 70, niklas@maplast.se   |     Kate Willenhed 076-000 08 06, kate@maplast.se

Copyright © MAPlast AB   |   » Om cookies  |  » Sitemap