Värmebild tagen precis innan formning

Cms Thermo Prophet

Världsunik avancerad digital bildbehandling nu inom vakuumformning CMS Thermo-Prophet - avancerad digital bildbehandling för uppnå en fullständigt automatisk kontroll över värmebilden och därmed jämnare formningskvalitet, mindre kassationer och snävare tjocklekstoleranser på era formade detaljer

Den avancerade programvaran styr adaptivt med hjälp av digital bildbehandling elementen på övervärmen för att på ett förutsägbart sätt styra och undvika avvikelser från den kvalitetsnivå som varje enskild formning kräver under formningsfasen. Lösningen består i att fånga den termiska bilden på den nyuppvärmda skivan med den senaste generationens termiska bildkamera inbyggd i maskinen. Den digitalbehandlade bilden används sedan under nästkommande cykel för att utvärdera (frånvaro av) behov av ingripanden i övervärmens programmering. Det operativa valet av temperatur härrör från det ideala tillståndet där temperaturen för varje uppvärmningsområde definieras, vilket motsvarar storleken på den elektriska resistansen. Eventuella temperaturskillnader kompenseras automatiskt genom att autonomt modifiera procentsatserna för de individuella resistanserna för att justera de termiska värdena inom det optimala temperaturområdet. Operatören som vanligtvis gör detta manuellt (justerar temperaturen på elementen) är nu fri att utföra andra uppgifter än denna konstanta övervakning. CMS Thermo-Prophet kan automatisera temperaturjusteringarna med några ytterligare fördelar:

·      Generering av termiska bilder för varje produktionscykel; bilder kan lagras som dokumentation som ska bifogas varje produktionsbatch.

·      Programvaruintegrerad termisk bildvisning för att underlätta diagnostiska aktiviteter under installationen av en ny produktion, med möjlighet till punktläsning av temperaturläsning. Möjlighet att ändra temperaturparametrar genom att verka direkt på temperaturvärdena för varje resistans.

·      Spara temperaturinställningarna för en snabbare produktionsstart även under olika miljöförhållanden.

·      Förbättrad processtabilitet med mindre användarinvolvering. Hela styrprocessen från CMS Thermo-Prophet kan ses i realtid och det är möjligt att ingripa inom hela termoformningsområdet och på specifika avsnitt, enligt användarens bedömning.

CMS Thermo-Prophet: långvarig erfarenhet av termoformning och teknik för effektivare resultat.

Se alla nyheter
MAPLAST AB Besöksadress: Stora Torget 3, LINKÖPING. Postadress: Järnvägsgatan 1 59634 SKÄNNINGE
Niklas Magnusson 070-309 84 70, niklas@maplast.se   |     Kate Willenhed 076-000 08 06, kate@maplast.se

Copyright © MAPlast AB   |   » Om cookies  |  » Sitemap